Αναστάσιος Ιωαννίδης

Ο Αναστάσιος Ιωαννίδης είναι ιδρυτής και μέτοχος των εταιρειών IBC (από το 2017), Motive Συμβουλευτική (από το 2006) και Isosoft AE (από το 2007) και ιδρυτής της εξειδικευμένης ομάδας GDPR Pro (από το 2017). Είναι κάτοχος MSc in Quality Management και BSc in Physics.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια περιλαμβάνει :

  • Ανάλυση, Σχεδιασμό, Εφαρμογή & Εκπαίδευση σε Εταιρίες-Οργανισμούς, σε τομείς όπως Information Security Management Systems κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017 (for Cloud Computing), ISO 27018 Personally Identifiable (PII)  Information in public clouds, ISO 22301 Business Continuity, ISO 20000 IT Services Management System, ISO 9001 Quality Management Systems και  ISO 31000 Risk Management.

  • Ο GDPR ως συνέχεια των παραπάνω αποτελεί το τελευταίο διάστημα το νέο του πεδίο ερευνητικής κι επαγγελματικής δραστηριοποίησής του, υλοποιώντας έργα Εναρμόνισης με τον Νέο Ευρωπαϊκό  Γενικό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) ως GDPR Expert Advisor.

Ενδεικτικά έργα: MLS SA, Softone Technologies SA, Entersoft SA, Epsilonnet SA, Prisma Electronics SA,  Ianos SA, Gnomon Informatics SA, LDC κ

Επίσης, έχει υλοποιήσει έργα Ανάλυσης και Ανασχεδιασμού διαδικασιών (BPR) σε εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου φορέα και Ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Business Process Management Systems) όπως το Public BPMS και το Process BPMS που εγκαταστάθηκαν σε πάνω από 50 Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, για την ηλεκτρονικοποίηση των Επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Ενδεικτικά έργα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (έργο Pubilc BPMS, έργο Web platform για Αιτήσεις Μελών ΣΕΠ, κ.α), Δήμοι, Περιφέρειες, Νοσοκομεία (έργο Public BPMS), Επιχειρήσεις (έργο Process BPMS).