DPO (Data Protection Officer)

 

Ορισμός

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ένας ηγετικός ρόλος της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας που απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τις απαιτήσεις του GDPR.

 • Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε κάθε περίπτωση στην οποία:

  • η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,

  • οι βασικές δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή

  • οι βασικές δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.

  Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.

  Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους δομή και το μέγεθός τους.

  Σε περιπτώσεις πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες Υπευθύνων Επεξεργασίας ή Εκτελούντων την Επεξεργασία μπορούν, όπου απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, να ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Αυτός, μπορεί να ενεργεί για τις εν λόγω ενώσεις και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούν Υπευθύνους Επεξεργασίας ή Εκτελούντες την Επεξεργασία.

 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39.

  Μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή.

 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4.5.2016 L 119/55 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL.

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στηρίζουν τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παρέχοντας απαραίτητους πόρους για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και πόρους απαραίτητους για τη διατήρηση της εμπειρίας και γνώσης του.

  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

 • Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

  • ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων,

  • παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,

  • παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35,

  • συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή,
  • ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Σεμινάρια που οδηγούν σε πιστοποίηση Data Protection Officer (DPO)

Η Motive Συμβουλευτική και η εξειδικευμένη GDRP Pro experts team διοργανώνουν τα πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα DPO Pro και DPO Pro Expert που προετοιμάζουν στελέχη για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) σε επιχειρήσεις – οργανισμούς, σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της GDPR Pro εδώ.