Πόσο προετοιμασμένοι είστε για τον GDPR;

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και τα στοιχεία σας για μια πλήρη ενημέρωση.

Ερώτηση 1

Πόσο σίγουροι είστε ότι η επιχείρησή σας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR ?

Ερώτηση 2

Μπορεί η επιχείρησή σας να δείξει στις αρμόδιες αρχές από που και με ποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που διατηρείτε έχουν συλλεχθεί και σε ποιους τρίτους μεταβιβάζονται?

Ερώτηση 3

Γνωρίζετε ότι μπορεί να δεχτείτε αιτήματα πολιτών άλλων χωρών μελών της ΕΕ και σε περίπτωση καταγγελίας θα δεχτείτε έλεγχο από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών μελών?

Ερώτηση 4

Γνωρίζετε ότι η συμμόρφωση αφορά ψηφιακά και έντυπα δεδομένα τόσο πελατών όσο και υπαλλήλων δικών σας, συνεργατών και προμηθευτών και ότι τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά?

Ερώτηση 5

Είστε σε θέση να τεκμηριώσετε τη νομική βάση υπό την οποία επεξεργάζεστε δεδομένα, την πολιτική προστασίας σας και τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνετε τακτικά;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα εταιρείας

Όνομα υπεύθυνου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εmail επικοινωνίας

Τρόπος επικοινωνίας

Αποδοχή χρήσης στοιχείων