Ποιοι είμαστε

 

Η GDPR Pro είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε με στόχο να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να εναρμονιστούν με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στα πρότυπα του κανονισμού πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της ελληνικής επικράτειας που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Φράγκων 12.

Η GDPR Pro προέρχεται από την Motive Συμβουλευτική, η οποία συστάθηκε το 2006 με αντικείμενο δραστηριότητας την Υποστήριξη Επιχειρήσεων (Business Consulting) σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης και την υλοποίηση έργων στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO) σε εταιρίες και οργανισμούς. Επίσης, εξειδικεύεται στην εκπόνηση Επιχειρησιακών – Στρατηγικών Σχεδίων, την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων για κάθε είδους πρόγραμμα επιδότησης, την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τον προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Ο GDPR είναι ουσιαστικά ένας κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αφορά τις διαδικασίες ασφάλειας και τη διαχείριση κινδύνου. Έτσι, είναι κατανοητό ότι δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις – οργανισμούς να κινηθούν προς την ισχυρή προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους. Η Motive Συμβουλευτική υποδέχεται τον νέο αυτό κανονισμό σαν ένα βήμα για την ασφαλέστερη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, γύρω από αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα GDPR Pro.

Η ανώτατη και συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της GDPR Pro, σε συνδυασμό με τη γνώση της αγοράς και την εμπειρία στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται, αποτελούν κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού έχουν ως εξής:

  • Σύμβουλοι Εναρμόνισης Επιχειρήσεων- Οργανισμών στο GDPR
  • Σύμβουλοι ISMS (Information Security Management System)
  • Σύμβουλοι ITSMS (Information Technology Services Management System)
  • Σύμβουλοι GRC (Governance, Risk, Compliance) Management System
  • Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης βάσει Διεθνών προτύπων ISO