Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου DPO Pro Expert, στους εκπαιδευόμενους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS.

Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στις εξετάσεις πιστοποίησης, αυτοί αποκτούν πιστοποιητικό συμμόρφωσης διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Αυτό το πιστοποιητικό τεκμηριώνει το επίπεδο των προσόντων τους στην επαγγελματική κατηγορία των DPO Pro Expert. Επίσης τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.