Είστε έτοιμοι για τον νέο Κανονισμό;

Κάντε το τεστ συμμόρφωσης

Ερώτηση 1

Πόσο σίγουροι είστε ότι η επιχείρησή σας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR ?

Ερώτηση 2

Μπορεί η επιχείρησή σας να δείξει στις αρμόδιες αρχές από που και με ποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που διατηρείτε έχουν συλλεχθεί και σε ποιους τρίτους μεταβιβάζονται?

Ερώτηση 3

Γνωρίζετε ότι μπορεί να δεχτείτε αιτήματα πολιτών άλλων χωρών μελών της ΕΕ και σε περίπτωση καταγγελίας θα δεχτείτε έλεγχο από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών μελών?

Ερώτηση 4

Γνωρίζετε ότι η συμμόρφωση αφορά ψηφιακά και έντυπα δεδομένα τόσο πελατών όσο και υπαλλήλων δικών σας, συνεργατών και προμηθευτών και ότι τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά?

Ερώτηση 5

Είστε σε θέση να τεκμηριώσετε τη νομική βάση υπό την οποία επεξεργάζεστε δεδομένα, την πολιτική προστασίας σας και τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνετε τακτικά;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα εταιρείας

Όνομα υπεύθυνου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εmail επικοινωνίας

Τρόπος επικοινωνίας

Αποδοχή χρήσης στοιχείων

H GDPR Pro Experts Team σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική έχουν αναπτύξει και ήδη υλοποιούν σε οργανισμούς – επιχειρήσεις υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation).

H GDPR Pro Experts Team σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική έχουν αναπτύξει και ήδη υλοποιούν σε οργανισμούς – επιχειρήσεις υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation).

Οι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και προσφέρει η εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro είναι :


   
 • Gap Analysis, ώστε να διευρυνθούν τα σημεία απόκλισης της λειτουργίας  της εταιρείας – οργανισμού  από τον κανονισμό GDPR.

 •  
 • Data Privacy Impact Assessment – Αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικών με την  προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των  σημαντικότερων κινδύνων.

 •  
 • Compliance Action Plan, με προτάσεις για την λήψη απαραίτητων μέτρων,  υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση τους.

 •  
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών Προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με το ISO 27001 ή ανεξάρτητα από αυτό, σε άλλο κατάλληλο Privacy Seal.

 •  
 • Δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 •  
 • Ενημέρωση και συμμετοχή των Διευθυντών και του εμπλεκόμενου προσωπικού στη διαδικασία εναρμόνισης της εταιρείας με τον Κανονισμό GDPR (ποιες είναι οι απαιτήσεις του και πως επηρεάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων – Τμημάτων και όλης της εταιρείας).

 •  
 • Εκπαίδευση των Υπευθύνων GDPR στην μεθοδολογία των audits και σε best practices που ακολουθούνται διεθνώς.

 •  
 • Ανάπτυξη, όπου απαιτείται από τον GDPR, διαδικασιών αντιμετώπισης data leaks ή/και security breaches.

 •  
 • Υπηρεσίες DPO (Data Protection Officer).

 •  
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια DPO (Data Protection Officer).

 •  
 • Νομικές Υπηρεσίες GDPR.

 •  
 • IT Υπηρεσίες GDPR.

 •  
 • Υπηρεσίες Cyber Security Insurance.